Infrastruktur, Trafik & Forsyning

 

VEJANLÆG, BYGGEMODNING & TRAFIK
Region Anlæg har igennem tiderne præget udbygningen af infrastrukturen i hele Danmark. Her udføres alle former for vejanlæg, lige fra mindre private veje til komplette offentlige vejanlæg samt trafiksanering i byområder.
Ligeledes udføres anlægsarbejder i forbindelse med byggemodninger, motorveje, jernbaner, havneanlæg, byggegru-ber, kystsikring, parkeringspladser mv.
I forbindelse med vejarbejder udfører vi alle slags asfaltarbejder samt belægningsarbejder i beton og granit herunder kantstensarbejder, brostensarbejder, chaussestensarbejder og flisearbejder.

BELÆGNINGSARBEJDER
Region Anlæg udfører kvalitetsarbejder indenfor alle typer flise-, brolægnings-, asfalt- og anlægsgartnerarbejder, lige-som vi udfører arbejder i granit og beton.

SPORTSANLÆG
Vi har i Region Anlæg udfør mange skatebaner, kunstgræsbaner samt sportshaller i hoved– og totalentreprise.
Vi har gennem tiden været med til at færdiggøre og fuldende et projekts billede og dermed sat det sidste præg på mange haver og pladser – både som ny-anlæg og reparationer.
Region Anlæg udfører mangeartede belægninger og haveanlæg i alle entre-priseformer og størrelser.

ET SIKKERT ARBEJDSMILJØ
I Region Anlæg har vi meget ambitiøse mål inden for arbejdsmiljø. Det langsigtede mål er, at samtlige med-arbejdere undgår arbejdsskader, herunder fysisk og psykisk nedslidning.
Et samarbejde med Region Anlæg har derfor et stort fokus på en sikker arbejdsplads og høj daglig trivsel for alle involverede parter.

MENNESKELIGE OG TEKNISKE RESSOURCER
Vi råder over en veluddannet medarbejderstab, der er klar til at tage nye udfordringer op. Inden for byggemodning, vejanlæg, jord- og belægningsarbejder har vi det nødvendige antal medarbejdere såvel på ledelsessiden som på maskinfører- , håndværker og specialarbejdersiden.
Til mindre opgaver har vi tilmed sjakformænd. Ud over vores menneskelige ressourcer råder Region Anlæg over en moderne og effektiv materielpark, der sætter os i stand til at løse hovedparten af en given opgave.

UDVIKLING OG KNOWHOW
Hoffmann er branchens ældste entreprenørvirksomhed. Vi har gennem årene udført adskillige entrepriser, hvilket har sikret en stadig udvikling og vedligeholdelse af vore res-sourcer og en udbredt knowhow inden for alle grene af branchen.
Vi går altid efter en løsningsorienteret og smidig arbejdsproces med involvering fra alle parter.


Kontaktinformation

Navn
Hoffmann A/S
Postadresse
Fabriksparken 66
2600 Glostrup
Telefon
+45 4329 9000
Telefax
+45 4343 3422
Send os en e-mail
 

Vedhæftede filer

Download

Sociale netværk

Veidekke blogs

Johnny Kellner

Hoffmann på Flickr

Projekter , Generelt Hoffmann A/S , Personer

Veidekke på Twitter

@veidekke_asa , @veidekke_se

© 2012 Hoffmann A/S | Fabriksparken 66 2600 Glostrup | Telefon: +45 4329 9000 | Telefax: +45 4343 3422 | E-post: hoffmann@hoffmann.dk | Kontakt | Søg | Adgang til og brug af denne hjemmeside
Redaktør: Monica Hassel | Ansvarshavende redaktør: Peter Bonde Rasmussen | Veidekke i Norge |  Veidekke i Sverige | Veidekke-koncernen | Hoffmann

Sorry, you are only allowed to place widgets in the Configuration Section and null is not a valid widget.