Fundering

 

FUNDERING
Hoffmann løser alle former for havne- og vandbygningsopgaver i hele Danmark uanset størrelse. Vi udfører både nybygning, renovering, reparations- og serviceopgaver, herunder:

 • Kajlanlæg
  − dækmoler, uddybning, stenarbejder
 • Færgelejer
  − bundsikring, betonkonstruktion, havledninger
 • Lystbådehavne
  − havneservice, kystsikring
 • Fundering
  − betonpæl, stålpæle

ET SIKKERT ARBEJDSMILJØ
I Hoffmann har vi meget ambitiøse mål inden for arbejdsmiljø.
Det langsigtede mål er, at samtlige medarbejdere undgår arbejdsskader, herunder fysisk og psykisk nedslidning.
Et samarbejde med Hoffmann har derfor et stort fokus på en sikker arbejdsplads og høj daglig trivsel for alle involverede parter.

MENNESKELIGE OG TEKNISKE RESSOURCER
Vi råder over en veluddannet medarbejderstab, der er klar til at tage nye udfordringer op. Inden for vandbygning og fundering har vi det nødvendige antal medarbejdere, såvel på ledelsessiden som på maskinfører- , håndværker og specialarbejdersiden.
Til mindre opgaver har vi tilmed sjakformænd. Ud over vores menneskelige ressourcer råder Hoffmann over en moderne og effekiv materielpark, herunder rammemaskiner og flåder, der sætter os i stand til at løse hovedparten af en given opgave.

UDVIKLING OG KNOWHOW
Hoffmann er branchens ældste entrepenørvirksomhed. Vi har gennem årene udført adskillige entrepriser, hvilket har sikret en stadig udvikling og vedligeholdelse af vore ressourcer og en udbredt know-how inden for alle grene af branchen.
Vi går altid efter en løsningsorienteret og smidig arbejdsproces med involvering fra alle parter.

Kontaktinformation

Navn
Hoffmann A/S
Postadresse
Fabriksparken 66
2600 Glostrup
Telefon
+45 4329 9000
Telefax
+45 4343 3422
Send os en e-mail
 

Vedhæftede filer

Download

Sociale netværk

Veidekke blogs

Johnny Kellner

Hoffmann på Flickr

Projekter , Generelt Hoffmann A/S , Personer

Veidekke på Twitter

@veidekke_asa , @veidekke_se

© 2012 Hoffmann A/S | Fabriksparken 66 2600 Glostrup | Telefon: +45 4329 9000 | Telefax: +45 4343 3422 | E-post: hoffmann@hoffmann.dk | Kontakt | Søg | Adgang til og brug af denne hjemmeside
Redaktør: Monica Hassel | Ansvarshavende redaktør: Peter Bonde Rasmussen | Veidekke i Norge |  Veidekke i Sverige | Veidekke-koncernen | Hoffmann

Sorry, you are only allowed to place widgets in the Configuration Section and null is not a valid widget.