Musicon, Regnvandsbassin og kanal, Roskilde

2011

Region Anlæg: Etablering af regnvandsbassin og kanal på 40.000 m2 område ved det nye Musicon.

Projekttype
Anlægsarbejder
Status
Afleveret
Tidsrum
2011
Bygherre
Roskilde Forsyning A/S
Landskabsarkitekt
GHB Landskabsarkitekter
Ingeniør/Rådgiver
COWI
Kontraktform
Hovedentreprise
Kontraktsum
21.000.000 kr.
Projektadresse
Musicon
Køgevej 172
4000 Roskilde
Anden information

Lokale- og Anlægsfonden har støttet projekt Rabalder Parken med 2.570.000 kr.


Rabalder Parken er navnet på et 40.000 m² stort område på Musicon (gamle Unicon arealer), som bliver omdannet til en kombination af aktivitetspark og regnvandsopsamling.

Hoffmann A/S (Region Anlæg) vandt ved en indbudt licitation først del af projektet, bestående af etablering af regnvandsbassin og kanal, som ligger på den gamle losseplads.

For at håndtere konsekvenser af fremtidige klimaforandringer, forureningen på Musicon og som rekreativt element, skal alt regnvand på Musicon afledes på overfladen i åbne render og kanaler. Men da de tunge og pludselige regnskyl kun opstår få gange om året, skal kanaler og regnvandsbassiner også kunne bruges til aktiviteter, når det ikke regner voldsomt.

De indledende arbejder med etablering af byggepladsen på den 40.000 m2 grund gik i gang lige før påske. Her startes der med indhegning af hele pladsen som myndighederne har krævet pga. den forurening som er registeret på grunden. I alt skal man håndtere over 40.000 t forurenet jord, hvor man anvender overskudsjord fra kanalanlæggene til at skabe bakker.
 

PROJEKTOPLYSNINGER

Regnvandsbassin
Regnvandsbassin udformet som et rekreativt søområde til forsinkelse af tag- og overfladevand med tilhørende pumpestation og ledning ud af området.


Regnvandskanal 440 m
Kanaler der leder tag- og overfladevand til regnvandsbassinet. Der findes to kanaler i området - en nord-syd gående kanal fra Hal 1 til bassinet og en øst-vest gående fra Rabalderstræde til bassinet. Kanalerne etableres og drives af Roskilde Forsyning.


Regnvandsrende
Rende langs veje der afleder tag- og overfladevand fra de enkelte grunde og frem til regnvandskanalerne og regnvandsbassinet.

 

Lokale- og Anlægsfonden har støttet projektet med 2.5 mio. kr. Se pressemeddelelsen fra 2011: 2,5 mio. kr. til aktivitetspark i regnvandskanaler.

 

Kontaktinformation

Navn
Region Anlæg
Postadresse
Hoffmann A/S

Fabriksparken 66
2600 Glostrup

Edwin Rahrs Vej 88
8220 Brabrand
Telefon
+45 4329 9000
+45 8747 4747
Telefax
+45 4343 3422
Send os en e-mail

Kontaktperson

Demi Iljazovski
Demi Iljazovski


Stilling
Regionsdirektør
Telefon
+45 43 29 91 50
Mobiltelefon
+45 60 12 91 50
Send mig en e-mail
 

Download

Vedhæftede filer

Læs mere

Artikler og nyheder

Se også

Links

Sociale netværk

Veidekke blogs

Johnny Kellner

Hoffmann på Flickr

Projekter , Generelt Hoffmann A/S , Personer

Veidekke på Twitter

@veidekke_asa , @veidekke_se

© 2012 Hoffmann A/S | Fabriksparken 66 2600 Glostrup | Telefon: +45 4329 9000 | Telefax: +45 4343 3422 | E-post: hoffmann@hoffmann.dk | Kontakt | Søg | Adgang til og brug af denne hjemmeside
Redaktør: Monica Hassel | Ansvarshavende redaktør: Peter Bonde Rasmussen | Veidekke i Norge |  Veidekke i Sverige | Veidekke-koncernen | Hoffmann

Sorry, you are only allowed to place widgets in the Configuration Section and null is not a valid widget.