Bæredygtighed, klima og arbejdsmiljø

I Hoffmann tager vi vores samfundsansvar dybt alvorligt. Vores aktiviteter har derfor fokus på såvel miljøhensyn (E), samfundshensyn (S) og ansvarlig ledelse (G).

Alle dele af vores organisation er på forkant med ny lovgivning og vores kunders forventninger og krav på ESG-området.

DGNB-certificeringen er blot et af de redskaber, vi anvender i arbejdet med at sikre, at både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed er fuldt integreret i samtlige faser af vores byggerier.

Hoffmann er en del af den norske byggekoncern Veidekke, som siden 2005 har haft massivt fokus på bæredygtighedsområdet. I Hoffmann indsamler vi data på en lang række forskellige bæredygtighedsparametre, som indgår i koncernens årlige bæredygtighedsrapport.

Forvandling af Amager Centrets gård til en grøn oase.

I Hoffmann arbejder vi intensivt med den grønne omstilling af byggeriet. Bæredygtighed er et centralt element i vores virksomhedsstrategi og indgår i alle vores styringssystemer. Vi har forpligtet os til at efterleve UN Global Compacts principper for ansvarlig virksomhedsførelse, og vi strukturer vores aktiviteter efter de af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, som er relevante for projektporteføljen.

Bæredygtighed omhandler ikke kun klimaområdet, men også det at være tryg på byggepladsen – at kunne gå sikkert på arbejde, så man også kommer trygt hjem igen. Vi går nemlig ikke kun op i det, vi bygger, men også i dem, der udfører arbejdet.

Derfor er det vores målsætning at sikre:

  • Et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø med høj trivsel
  • 0 alvorlige skader
  • Et sygefravær på mindre end 2%

 

Vi holder løbende sikkerhedsrunderinger og fælles informationsmøder for håndværkerne på vores byggepladser. Det er samtidig obligatorisk for alle, der færdes eller arbejder på en af vores pladser, at bestå vores Arbejdsmiljøkørekort, som er et kursus i arbejdsmiljø og sikkerhed.

Mere end 10.000 har taget vores Arbejdsmiljøkørekort.

En god og tryg arbejdsplads.

Det gode arbejdsmiljø i Hoffmann udspringer af klart definerede processer og arbejdsgange. Og af en kultur med plads til konstruktiv kritik og ros for veludført arbejde, gode muligheder for faglig og personlig udvikling samt variation i dagligdagen. Foruden et godt kollegialt samarbejde og en ledelse, som anerkender og er opmærksom på den enkelte medarbejders indsats i opgaveløsningen.

Udenlandsk arbejdskraft.

I Hoffmann sikrer vi, at alle udenlandske håndværkere på vores byggepladser er EU-borger med fri ret til at arbejde i et EU-land. Andre udenlandske håndværkere kan kun arbejde hos os, hvis de har et EU-opholdsdokument fra SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration).

Forankring af bæredygtighed i vores bygge- og anlægsprojekter bliver en stadig vigtigere forudsætning for at skabe værdi for vores kunder og for samfundet. I tæt samspil med kunderne, leverer vi løsninger på de varierende niveauer af bæredygtighed, som efterspørges.

Bæredygtighedsaspekter inddrages tidligt i tilbuds- og indkøbsprocesser, og i Hoffmann går vi foran og inspirerer til løsningsvalg, som bedst muligt bidrager til at begrænse klimaforandringerne og desuden sikrer et godt indeklima i bygninger. Vores styringssystemer til kvalitet- og miljøledelse samt vores arbejdsmiljøsystem understøtter dette arbejde.

Bikubenfondens bygning på Thoravej i Kbh. NV., skal renoveres ud fra et princip om at bygningen skal genanvende sig selv.

Hoffmann skal være en attraktiv arbejdsplads for alle mennesker uanset kønsidentitet. Vi mener nemlig, at mangfoldighed skaber en bedre arbejdsplads for alle.

Vi har en inkluderende virksomhedskultur, som giver lige muligheder for mennesker med alle mulige forskellige baggrunde og kompetencer. Alt for få kvinder vælger efter vores opfattelse en karriere i bygge- og anlægsbranchen. Et af vores mål er derfor, at vi senest i 2025 har fordoblet vores andel af kvindelige projektchefer.


Mangfoldighed skaber et bedre og sundere arbejdsmiljø.