Om os

Vi var de første – og vi er her stadig.

Hoffmann er Danmarks ældste entreprenørvirksomhed og en betydende aktør i den danske bygge- og anlægsbranche. Virksomheden beskæftiger i dag ca. 500 fastansatte medarbejdere. Derudover råder vi via samarbejdspartnere og underleverandører over mere end 1.000 håndværkere og tekniske rådgivere. Vi arbejder ud fra otte kontorer fordelt ud over landet.

Hoffmann har siden år 2000 været en del af den norske Veidekke-koncern, som er en af Skandinaviens førende entreprenører. Koncernen praktiserer systematisk videndeling på tværs af koncernen, så nye innovative løsninger også kommer Hoffmanns kunder i Danmark til gavn.

Hoffmanns dedikerede medarbejdere og ledere repræsenterer de fremmeste kompetencer inden for områderne byggeri, anlæg, teknik og service. Derudover trækker vi på al den viden, vores gode samarbejdspartnere repræsenterer, og på de omfattende kompetencer, som findes i Veidekke-koncernen.

“Målrettet kompetenceudvikling tilpasset markedets krav sikrer en handlekraftig organisation, som altid vil være en attraktiv samarbejdspartner for vores kunder og leverandører”

Torben Bjørk Nielsen, Adm. Direktør, Hoffmann A/S

 

Hoffmann har mange kompetente og dedikerede medarbejdere.

Da vi for mere end 20 år siden vedtog sloganet ”Hoffmann – den løsningsorienterede partner”, lagde vi samtidig grundstenen til den position, vi har i dag. Og lige siden har de ord været en ledetråd for alt, hvad vi foretager os internt og eksternt.

Hos Hoffmann finder vi løsninger frem for at se konflikter. Når vi engagerer os i en opgave, er det altid kunderne – og vores kunders kunder – som er i centrum. Vi ønsker, at vores kunder, leverandører og underleverandører skal opfatte Hoffmann som en løsningsorienteret partner med involverende processer, som sikrer en stærk og smidig samarbejdsrelation i de projekter, vi indgår i.

Når du bygger med os, foregår det uformelt, engageret og nærværende i enhver henseende. Vores erfaring viser, at tidlig dialog og involvering samt fælles udvikling skaber de bedste resultater. Uanset hvor i forløbet, Hoffmann kommer ind i et projekt, vil vi gerne være tæt på opgaven og alle dens parter, så vi kan bidrage med vores viden og erfaringer i et succesfuldt samarbejde, som alle involverede kan være tilfredse med.

Hoffmann blomsten.

Vores involverende samarbejdsmodel i tre faser sikrer, at Hoffmann bidrager væsentligt fra start til slut i de projekter, vi indgår i. Det gælder bl.a. i relation til leverandørprojektering, procesoptimering og tilvejebringelse af økonomisk overblik.

Tidlig involvering er en afgørende nøgle til vores succesfulde samarbejdsproces med kunder og underleverandører. Vi involverer os selv og vores kunder og leverandører fuldt ud i projekterne, da vores erfaringer viser, at det skaber øget produktivitet, større arbejdsglæde og ikke mindst bedre resultater.

Konkret samler vi alle relevante aktører tidligt i processen. Udover dig som kunde kan det fx være arkitekter, ingeniører og leverandører. Sammen identificerer vi behov, ønsker og udfordringer. Vi finder de bedste løsninger i fællesskab, forventningsafstemmer og fastlægger det optimale projektforløb i forhold til kvalitet, tidsramme og økonomi. Og da enhver proces har sin egen dynamik, følger vi løbende op på aftaler og mål via evalueringsmøder og workshops. Fokus er her på at procesoptimere og gøre bedst muligt brug af hinandens styrker og kompetencer.

”Hoffmanns involverende samarbejdsmodel minimerer risikoen for konflikter og skaber øget produktivitet, større arbejdsglæde og ikke mindst bedre resultater.”

Torben Bjørk Nielsen, Adm. Direktør, Hoffmann A/S

 

Involverende samarbejdsmodel.

Fase 0

I Fase 0 vurderer kompetente Hoffmannmedarbejdere med års erfaring og mange projekter bag sig, projektets realiseringsmuligheder samt optimeringspotentialer, økonomi og risikoprofil.

Fase 1

Fase 1 har fokus på design/projektering, myndigheder og indkøb.

Fase 2

Fase 2 har fokus på udførelse, aflevering og teknisk idriftsætning af projektet.

Strategiske partnerskaber udmøntet i rammeaftaler bliver stadig mere udbredt i bygge- og anlægsbranchen. I Hoffmann har vi i en årrække haft langvarige kunderelationer i kraft af rammeaftaler med offentlige kunder.

En rammeaftale er typisk kendetegnet ved en høj grad af uforudsigelighed, stor diversitet i projekterne og inklusion af mange forskellige fagdiscipliner. I Hoffmann praktiserer vi en agil tilgang og sikrer optimal bemanding og de rette ressourcer i de løbende projekter under en rammeaftale.

Rammeaftale med Bygningsstyrelsen.

Rammeaftale med Gentofte Gladsaxe Fjernvarme.

”Jeg er stolt af, at Hoffmanns medarbejdere har været i stand til – nu 10 år i træk – at udvide vores kundegrundlag, samtidig med, at vi har kunne fastholde vores lønsomhedsmål på over 5%.”

Torben Bjørk Nielsen, Adm. Direktør, Hoffmann A/S

Vores ledelse og medarbejdere har sammen defineret en række strategiske mål, som vi i fællesskab stiler efter i det daglige arbejde.

Det er vores mål at sikre:

  • God lønsomhed
  • Ingen konflikter
  • 80% vundet på andet end kun pris
  • Flere flergangskunder
  • 0 alvorlige skader
  • Sygefravær mindre end 2%
  • 80% håndværkere og funktionærer rekrutteret fra skoler

Hoffmann blev grundlagt i 1863 af Johan Heinrich Hoffmann og er Danmarks ældste entreprenørfirma. I perioden 1898 til 2000 var virksomhedens navn H. Hoffmann og Sønner. Hoffmanns historie afspejler entreprenørbranchens udvikling i Danmark gennem mere end 160 år.

Det hele startede med jernbaner og havne i Jylland, hvor Hoffmann bl. a. var med til at bygge Esbjerg Havn. Fra omkring 1. verdenskrig var brydning af brunkul et vigtigt forretningsområde, og efter 2. verdenskrig bidrog Hoffmann til udbygningen af Danmarks infrastruktur. Vi byggede blandt meget andet landets første motorvej – Helsingørmotorvejen – og bidrog til opførelsen af lufthavnene i København, Aarhus, Aalborg og Esbjerg. Siden opdyrkede Hoffmann nye forretningsområder såsom erhvervs- og boligbyggeri og renovering af bygninger.

I 1968 blev Hoffmann som den første danske entreprenørvirksomhed noteret på Københavns Fondsbørs. I 1990’erne erhvervede Hoffmann flere mellemstore entreprenørvirksomheder, og i 2000 blev virksomheden opkøbt af den norske Veidekke-koncern, som er noteret på den norske børs. Med en kapitalstærk koncern i ryggen, er Hoffmann i dag en af branchens bedst indtjenende virksomheder og har fokus på forretningsområderne byggeri, anlæg, teknik og service.

Hoffmann har igennem mange år leveret solide økonomiske resultater, og ligger i dag blandt de mest lønsomme virksomheder i branchen med en stærk soliditet og likviditet.

Årsrapporterne for de seneste 3 år kan hentes her.

Har du spørgsmål så find din kontaktperson her

John Larsen

Økonomidirektør

M: + 45 6012 9124

[email protected]

Torben Bjørk Nielsen

Administrerende direktør

M: + 45 6012 9300

[email protected]

John Larsen

Økonomidirektør

M: + 45 6012 9124

[email protected]

Peter Bonde Rasmussen

Chef for Forretningsudvikling

M: + 45 6012 9250

[email protected]

Demi Iljazovski

Regionsdirektør i Hoffmann Anlæg

M: + 45 6012 9150

[email protected]

John Mathson Hansen

Regionsdirektør i Hoffmann Teknik

M: + 45 6012 0000

[email protected]

Erik Rem Hendriksen

Regionsdirektør i Hoffmann Byg Øst

M: + 45 6012 9185

[email protected]

Steffen Hansen

Regionsdirektør i Hoffmann Byg Vest

M: + 45 6012 3720

[email protected]

Frederik Secher

Assisterende regionsdirektør i Hoffmann Next Generation

M: + 45 6012 9278

[email protected]

Peter Bonde Rasmussen

Konstitueret regionsdirektør i Hoffmann Next Generation

M: + 45 6012 9250

[email protected]