DTU B228A, Kemiteknik

DTU Kemitekniks hovedaktiviteter ligger inden for områderne produktdesign, procesdesign og produktion i den kemiske, bioteknologiske, farmaceutiske, fødevareteknologiske og energiteknologiske industri.

Kunde:

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Tidsrum:

August 2017 - Oktober 2019

Sted:

DTU B228A, Kollonnevej, 2800 Lyngby

Omfang:

Hoffmann A/S udfører forsknings- og undervisningsbyggeri

Kontraktform:

Totalentreprise med fase 1

DTU Kemitekniks hovedaktiviteter ligger inden for områderne produktdesign, procesdesign og produktion i den kemiske, bioteknologiske, farmaceutiske, fødevareteknologiske og energiteknologiske industri.

Hoffmann opføre for DTU Kemiteknik et nybyggeri på 6.342 m2 som skal samle instituttets mange funktioner, herunder administration, værksteder, Haller til forsøgsopstillinger, laboratorier og undervisningslokaler samles I et nyt hus.

Som en del af teknikentreprisen levere Hoffmann endvidere laboratorieudstyr til bla. GMO1 og GMO 2 laboratorier.

Specielt for projektet

Som en del af byggeriet skal Hoffmann etablere laboratorier til arbejde med  GMO1- og GMO 2 organismer.

Endvidere opføres der som det første sted I damnark en GMO2 forsøgshal.

Specielle udfordringer

De mange forskellige funktioner (administration, laboratorie, værksteder og undervisning) giver specielle udfordringer i forhold til akustik, brand og tekniske installationer.

Processen

August 2018: opstart projekteringsfasen

April 2018: Nedrivning af eksisterende bygninger opstarter

Maj 2018: opstart jord- og betonarbejder

Januar 2019: lukning af råhus og opstart bygningsarbejder

Oktober 2018: overlevering til kunden

Vil du vide mere?

Peter Bonde Rasmussen

Chef for Forretningsudvikling

M: + 45 6012 9250

[email protected]