Kystagerparken

Hoffmann A/S udfører for Hvidovre Forsyning en udbygning af det eksisterende ledningsnet i Kystagerparken.

Kunde:

Hvidovre Forsyning

Tidsrum:

2011-2012

Sted:

Adresse Kystagerparken, 2650 Hvidovre

Omfang:

Udbygning kontraktsum 42.000.000 kr.

Kontraktform:

Hovedentreprise

Udbygning af ledningsnet

Hoffmann A/S udfører for Hvidovre Forsyning en udbygning af det eksisterende ledningsnet i Kystagerparken. Projektet blev påbegyndt i september 2011 og forventes afsluttet medio 2012.

Projektet omhandler jord-, kloak-, beton- og belægningsarbejder og omdeles i nedenstående arbejder:

– Udbygning ved Hvidovre Havn

– Ny afskærende ledning fra Hvidovre Havn til bassinet i Kystagerparken

– Forbindelsesledninger fra Strandbovej til ny afskærende ledning ved Engstrands Allé

– Nye tilløbsledninger til bassinet i Kystagerparken

– Udvidelse af tilløbskammeret til bassinet.

Udbygningen udføres på grund af højere krav til det maksimale opstuvningsniveau. Herudover medfører klimaændringer og øgede befæstede arealer på private matrikler et endnu større pres på kloaksystemet.

Udbygningerne vil medføre forbedret vandmiljø i Damhusåen og ved den nye badestrand i Lodsparken.

Vil du vide mere?

Demi Iljazovski

Regionsdirektør i Hoffmann Anlæg

M: + 45 6012 9150

[email protected]