SEAS NVE rammeaftale 2009-2011/2012

I forbindelse med at ca. 3.000 km luftledninger skal lægges i jorden, har Hoffmann A/S indgået en 3-årig rammeaftale med SEAS-NVE.

Kunde:

SEAS NVE

Tidsrum:

2009 - 2011-2012

Sted:

Midt- og Sydsjælland

Omfang:

Struktureret Kabellægning for SEAS-NVE 154.300.000 kr. og 50.000.000 kr

Kontraktform:

Rammekontrakt

Struktureret Kabellægning for SEAS-NVE

Rammeaftale 2009 – 2011

I forbindelse med at ca. 3.000 km luftledninger skal lægges i jorden, har Hoffmann A/S indgået en 3-årig rammeaftale med SEAS-NVE.

Entreprisen i tal

Kabelgravning

 • 210 km mark
 • 130 km græs- og grusrabatter, heraf 6 km i sommerhusområder
 • 70 km belægning i mindre og mellemstore byer
 • 50 km skydning og underboring
 • 200 fundamenter til 10 KV stationer

Håndtering

 • 180 km 0,4 KV-kabel
 • 300 km 10 KV-kabel
 • 110 km vejbelysning / 1100 belysningsmaster
 • 400 km Ø 40 tomrør
 • 90 km FTH-rør, 7- til 19- rør, 110 brønde
 • 20 km Ø 50 minitube / 10 teknikhuse
 • 6700 stk. kabel- eller fiberskabe

Omlægning af stik

 • 1400 stk. nye stikledninger
 • 4400 stk. omlæggere
 • 2800 stk. fiberstik
 • 400 stk. skelkunder

Som en del af entreprisen skal Hoffmann A/S også planlægge det endelige kabeltrace samt i forlængelse heraf forestå forhandlinger med berørte lodsarbejdere og indhente alle tilladelser.

Vil du vide mere?

Demi Iljazovski

Regionsdirektør i Hoffmann Anlæg

M: + 45 6012 9150

[email protected]