Skaterparken i Fælledparken, København

I december 2009 satte repræsentanter for Hoffmann og bygherren, Københavns Kommune, deres underskrifter på den kontrakt til 16 mio. kroner, der skulle skaffe københavnerne en skaterbane i verdensklasse i Fælledparken.

Kunde:

Københavns Kommune

Tidsrum:

2009 - 2010

Sted:

Borgmester Jensens Allé, 2100 København Ø

Omfang:

16.000.000 kr.

Kontraktform:

Hovedentreprise

Nordeuropas største skaterpark har vundet Veidekkes betonpris 2011

I december 2009 satte repræsentanter for Hoffmann og bygherren, Københavns Kommune, deres underskrifter på den kontrakt til 16 mio. kroner, der skulle skaffe københavnerne en skaterbane i verdensklasse i Fælledparken.
Skaterparken er 2. etape i det omfattende projekt, der skal give den ca. 100-årige park og folkets mødested en tiltrængt ansigtsløftning. Det har kommunen ønsket at gøre i årevis, men først da A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal trådte til med en gavmild donation på hele 152 mio. kr. af den samlede investering på ca. 190 mio. kr., blev der skabt basis for at køre gravemaskinerne i stilling.

Hele renoveringen skal være færdig i 2012, og de to afsluttende etaper omfatter Den Franske Plads og den elektroniske legeplads. Den Franske Plads opbygges efter fransk forbillede. Lindetræer skal omkranse gruspladsen, der indrettes med petanquebane.

Fælledparken er hovedstadens grønne åndehul, der lægger plads til bl.a. 1. maj-møder, sambadans i pinsen og DHL Stafet. Men også til dagligt motioneres der i parken, som dertil bruges flittigt til boldspil.

Arbejdet på 2. etape udføres af Hoffmann Region Anlæg. Først rev man den eksisterende skaterbane ned. Asfaltbanen, træramperne og de flytbare ramper har stået i Fælledparken siden 1988 og blev renoveret i 1998. Den blev flittigt brugt hver dag, men nu kan skaterne se frem til en meget flottere bane, hvor der er lagt vægt på forskellige sværhedsgrader, så ramperne kan bruges af alle aldre og på alle færdighedsniveauer.

Arkæologer på banen

Inden arbejdet gik i gang skulle Københavns Bymuseum have mulighed for at kaste et blik på undergrunden for at se, om den indeholder noget af arkæologisk værdi. Der er nemlig ikke tidligere gravet det område i Fælledparken.Efter arkæologerne var færdige gik Hoffmann i gang. Først på listen stod jord-, anlægs- og kloakarbejdet.

Terrænet skulle modelleres, så banen med alle dens kurver og stejle sider kunne bygges op omkring.

Amerikanere på banen

I maj 2010 ankom så den amerikanske entreprenør, som har stået for støbning og modellering af betonoverfladen: firmaet Grindline fra Seattle.Amerikanerne regnes for verdens bedste til at bygge skaterparker, for skateboardløb er en del af USA’s kultur, så valget af en amerikansk entreprenør og rådgiver var meget bevidst fra bygherrens side. I øvrigt har bygherren, Københavns Kommune, også haft den verdensberømte, danske skaterstjerne Rune Glifbjerg fra Californien med som konsulent.

Selv set med amerikanske øjne er det en meget stor skaterpark, og den får selvfølgelig de fornødne ramper, hop, og hvad der ellers hører sig til af udfordringer.

Udfordringer ventede

Udfordringer venter imidlertid ikke kun på den færdige bane. Hoffmann fik sin part med drænlaget under betonoverfladen, som i henhold til SAB’en skal bestå af minimum 30 cm drænlag eller en sammensætning af ti cm perlesten og 20 cm bundsikring.

Udfordringen var at fylde perlestenene op, hvor hældningen overstiger 45 grader. Så vi var nødt til at fastgøre en fiberdug på de skrå flader, så stenene ikke rullede ned. Efterfølgende blev der støbt et renselag, så der kunne arbejdes på de skrå sider.

Skelettet til forskallingen er opbygget i næsten hele det U-formede bowleområde, og det tidskrævende armeringsarbejde er flot sat op og bundet i den godt tre meter dybe bowle.

Den anvendte metode på pladsen er en metode som Hoffmann har udviklet sammen med Grindline, De har nemlig aldrig bygget ensidige forskalling svarende til projektet dybder og størrelser.

Testelementer

Det var desuden et krav fra bygherren og rådgivernes side, at Hoffmann skulle udføre tre testelementer, som alle indgår i den projekterede konstruktion. De skulle bestå af en vandret, en 45 grader og en dobbeltkrum betonplade.

Hoffmanns kontrakt på 2. etape er på 16 mio. kr. i en hovedentreprise. Nogle underleverandører er hentet i egne rækker: Betonafdelingen, Anlæg og Region Teknik, der udfører elarbejdet. Hertil kommer en del tømrerarbejde.

Vil du vide mere?

Demi Iljazovski

Regionsdirektør i Hoffmann Anlæg

M: + 45 6012 9150

[email protected]