Anlæg

De bedste resultater gennem aktivt samarbejde.

Hoffmanns ca. 130 dygtige medarbejdere i vores anlægsenhed udfører et bredt spektrum af anlægs- og betonarbejder samt byggepladslogistik, materiel- og anlægsservice overalt på Sjælland og Lolland-Falster.

Vi er specialiserede inden for traditionelle anlægsarbejder i hoved- og totalentrepriser. Vi forestår endvidere ledelse af rammeaftaler i forbindelse med udbygning af fjernvarmeforsyningsnettet.

Uanset opgaven, har vi først som sidst fokus på at sikre, at du som kunde får det optimale udbytte af vores omfattende erfaringer og kompetencer. Vi kan love dig, at du får en entreprenør, der ved, hvad vi laver – og som forstår, at opgaven løses bedst, når vi samarbejder aktivt fra start til slut.

Udbygning af fjernvarmeforsyningsnettet for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme.

Vejanlæg

Vi udfører projekter inden for vejanlæg og genopretning. Eksempler er fortove/stier og forskellige former for belægning.

Trafiksanering

Vi udfører trafiksaneringsprojekter såsom for eksempel nye holdepladser, svingbaner samt fart- og sikkerhedsanlæg.

Klimatilpasning og byrum

Vi udfører underjordiske forsinkelsesbassiner og LAR-projekter, som kan være koblet til for eksempel skaterbaner samt lege- og opholdsrum.

Forsyning

Vi udfører såvel nye vandledningsprojekter som renovering af eksisterende forsyningsnet. Vi har gennem to årtier haft løbende rammeaftaler om udbygning af fjernvarmeforsyningsnettet.

Kasim Rai Hwaiz

Afdelingschef

M: + 45 6012 9049

[email protected]

Jon Helmer Aanes

Tilbudschef

M: + 6012 9014

[email protected]

Kloak, afvanding samt klima- og skybrudssikring

Vi udfører alle former for nyanlæg af kloaker, renovering og vedligeholdelse af eksisterende kloak- og afløbssystemer. Det gælder fx anlæg til LAR-projekter, kloakforsyning, separatkloakering, stikledninger, rensningsanlæg, forsinkelsesbassiner, bassinledninger, pumpestationer og vejafvanding.

Miljø- og forureningsprojekter

Vi udfører alle former for miljø- og forureningsprojekter. Eksempler er miljøprojekter for benzinselskaber samt oprensning af byggegrunde og -gruber ved opgravning og bortskaffelse af forurenet jord.

Vandledninger

Vi udfører alle former for nye vandledninger såsom gravet, underboring, relining, cracking samt omkobling af stik og stikledninger. Vores projekter gennemføres typisk som egenproduktion og ved brug af uddannede medarbejdere inden for DDS (Dokumenteret Drikkevandssikkerhed).
Vi samarbejder desuden med autoriserede vandsmede om specialiserede vandledningsprojekter.

Kunstgræsbaner

Vi har mange års erfaring i at udføre kunstgræsbaner for både offentlige og private kunder.

Byggemodning

Vi udfører byggemodningsopgaver og trækker her på vores omfattende erfaringer og kompetencer inden for jord-, grus-, kloak-, forsynings-, vej- og brolæggerarbejder.

Jesper Froberg

Afdelingschef

M: + 45 6012 9151

[email protected]

Jon Helmer Aanes

Tilbudschef

M: + 6012 9014

[email protected]

In-situ-konstruktioner

Vi udfører In-situ-støbte konstruktioner. Eksempler er fundamenter, bjælker, vægge, dæk, fundamentforstærkninger med minipæle samt vandtætning af konstruktioner under terræn.

Betonelementmontage

Vi udfører alle former for betonelementmontage. Eksempler er TT-elementer, filigrandæk, væg/dæk-søjler og -bjælker samt forspændte konstruktioner.

Stålkonstruktioner

Vi samarbejder med faste leverandører om produktion og montage af alle former for stålkonstruktioner. Eksempler er gitter-, spær-, søjle- og bjælkekonstruktioner samt trapper og gelændere. Vi udfører desuden løsninger til brand- og korrosionsbeskyttelse.

Betonrenovering

Vi udfører alle former for betonrenovering. Eksempler er overflade-
beskyttelse, udbedring af korrosion og membran, fugtisolering og vandtætning.

Faruk Kurtís

Afdelingschef

M: + 45 6012 9094

[email protected]

Jon Helmer Aanes

Tilbudschef

M: + 6012 9014

[email protected]

Byggepladslogistik

Vi udfører entrepriser og projekter i relation til logistik og koordinering af større byggepladser, hvor der indgår flere entreprenører. Vi har erfaring fra større byggerier med drift af fossilfrie byggepladser og skurbyer.

Materiel og geolaboratorium

Vi råder over en topmoderne flåde af entreprenørmaskiner og beskæftiger en fast stab af erfarne maskinførere. Vi har eget geolaboratorium til udførelse af undersøgelser og vejtekniske rutineforsøg.

Facility Management og ejendomsservice

For erhvervskunder og offentlige kunder udfører vi FM-projekter (Facility Management) samt ejendomsserviceprojekter såsom ejendomsdrift, vintertjeneste og rengøring.

Beplantning og pleje af grønne arealer

Vi udfører entrepriser og projekter inden for natur og landskab. Eksempler er beplantning og anlægsprojekter, herunder hvor der er fokus på biodiversitet.

Morten Høberg Sonasson

Afdelingschef

M: + 45 6012 9032

[email protected]

Thomas Hagerup

Servicechef, byggepladslogistik

M: + 45 6012 9233

[email protected]

Ruben Brandborg

Projektleder, vintertjeneste og geolaboratorie

M: + 45 6012 9031

[email protected]

Henning Schultz

Servicechef, FM og ejendomsservice

M: + 45 6012 9231

[email protected]