08. februar, 2024

Fastholdelse af strategien har genetableret ordre-beholdningen på et normalt niveau

→ Ordrebeholdningen blev i slutningen af året genetableret på niveau > 2 mia.kr.

→ ”2023 har været præget af høj aktivitet såvel i fase 1 projekter som udførelsen af selve projekterne. Alle Hoffmanns medarbejdere har ydet en dedikeret indsats” udtaler adm. direktør Torben Bjørk Nielsen”

Markedssituationen

Markedssituationen er fortsat meget usikker. Renteniveauet er ikke faldet endnu, og mange projekter kommer ikke i gang grundet vanskeligheden med at få business casen til at hænge sammen.

Denne udskydelse af projekter er begyndt at påvirke aktiviteten, hvilket snart vil medføre øget konkurrence og lavere priser.

Bæredygtighed

På samtlige af Hoffmanns projekter arbejdes der med bæredygtighed.

”Hoffmann er fuldt på højde med de førende i branchen når det kommer til måling af CO2-aftryk. Men det, der glæder mig mest, er den store indsats alle parter yder med konkrete tiltag på alle vores projekter. Det handler om alt fra genanvendelse af materialer til et stigende antal træbyggerier.

Igennem mange år har Hoffmann haft træelementproduktion i Næstved, og den knowhow vi har på dette felt, vil være meget vigtigt i årene der kommer” udtaler adm. direktør Torben Bjørk Nielsen.

Hoffmanns ordrebeholdning

Ordrebeholdningen er siden halvåret steget med 19%. Dette skyldes en lang række nye projekter indgået i november og december 2023:

  • Fjernvarmeaftale for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme
  • Totalrenovering af 8.600 m2 på Roskilde Universitet
  • Nyt kontormiljø til ca. 200 arbejdspladser til Søfartsstyrelsen i Korsør Havn
  • Renovering af 4.850 m2 kontor på Nørgaardsvej for PFA Ejendomme
  • Mødecenter på 1.570 m2 for Novo Nordisk i Kalundborg
  • Derudover en lang række kontorindretningsprojekter, mindre anlægsopgaver samt et stigende antal el-service opgaver

Hoffmanns strategi

80% af vores omsætning baserer sig på Hoffmanns samarbejdsmodel – det er vores DNA.

Vi har de sidste 20 år forfinet vores samarbejdsaftale, hvor vi helt fra projekteringens start bidrager med vores kompetencer indenfor byggeri, tekniske installationer og anlægsteknik. Alt foregår i et transparent samarbejde med åben økonomi.

Hoffmann har over en lang årrække opbygget stor kompetence indenfor byggeriets fag, således at vi kan medprojektere indenfor en lang række faglige discipliner. Det gælder teknikkompetencer som BMS, ABA, ventilation, VVS og el-installationer såvel som kompetencer indenfor råhus og aptering samt stor viden omkring træbyggeri.

Arbejdsmiljø

For året har der været 2 skader (1 skade) med fravær hos vores egne ansatte – heldigvis ingen alvorlige skader.

Sygefravær for året er på 2,7% (4,1%). Der er fortsat stor fokus på at få nedbragt sygefraværet til under 2%.

Pressemeddelelse årsresultat 2023.pdf

Vil du vide mere?

Torben Bjørk Nielsen

Administrerende direktør

M: + 45 6012 9300

[email protected]