10. oktober, 2023

Hoffmann holder fast i strategien i vanskeligt marked

Hovedtræk 1. halvår 2023:
→ Vanskelige business cases for vores kunder forsinker en del projekter. Dette skyldes, at den opnåelige lejeindtægt og afkastningskrav ikke modsvarer rente- og prisstigninger.
→ Hoffmanns rekordstore omsætning i 1. halvår 2023 er præget af færdiggørelse af mange projekter over hele landet.
→ Herudover bidrager igangværende projekter knyttet til Hoffmanns rammeaftaler med Bygningsstyrelsen, Nordborg Resort, fjernvarmeaftaler og pharma-byggeri til den øgede om-sætning.
→ Der forventes en mere normal omsætning på niveau med sidste år i 2. halvår 2023.

Økonomisk resultat:
Hoffmanns resultat for 1. halvår 2023 er højere sammenlignet med samme periode i 2022, dels grundet en højere produktion og dels meget tilfredsstillende resultater på de fleste projekter.
Der skal lyde en stor ros til alle Hoffmanns medarbejdere, som har skabt dette resultat. Det samlede resultat skyldes gode resultater fra alle i såvel bygge-, anlæg- og teknikenhederne.

Hoffmanns strategi:
80% af vores omsætning baserer sig på Hoffmanns samarbejdsmodel – det er vores DNA.
Vi har de sidste 20 år forfinet vores samarbejdsaftale, hvor vi helt fra projekteringens start bidrager med vores kompetencer indenfor byggeri, tekniske installationer og anlægsteknik. Alt foregår i et transparent samarbejde med åben økonomi.
Hoffmann har over en lang årrække opbygget stor kompetence indenfor byggeriets fag, således at vi kan medprojektere indenfor en lang række faglige discipliner. Det gælder teknikkompetencer som BMS, ABA, ventilation, VVS og el-installationer såvel som kompetencer indenfor råhus og aptering samt stor viden omkring træbyggeri.

Markedssituationen:
“Vi havde forventet, at priserne på materialer og materiel ville begynde at falde i 1. halvår 2023, men det har endnu ikke påvirket markedet, idet det opvejes af stigende lønninger efter overenskomstforhandlingerne.
Der er fornuftig efterspørgsel i markedet, men en stor del af projekterne bliver ikke igangsat. Dette skyldes, at business casen ikke hænger sammen for vores kunder. Det er i høj grad kontorbyggeriet, som bliver ramt af disse parametre.
Det store spørgsmål er, om priserne vil falde i løbet af efteråret og om lejeindtægterne vil stige således, at markedet bliver igangsat igen” udtaler administrerende direktør Torben Bjørk Nielsen.

Arbejdsmiljø:
Det er med stor tilfredsstillelse, at vi har haft et halvår uden skader for vores ca. 300 håndværkere.
Derudover ser vi endelig et fald i sygefraværet fra 3,1% til nu 2,7%.
Før Corona pandemien havde Hoffmann et sygefravær på ca. 1,7% pr. år, og det er vores mål at komme ned på dette niveau igen.
For år til dato har der ingen skader været med fravær hos egne ansatte, og det er nu 1.380 dage siden sidste alvorlige skade.

Halvårsresultat 2023.pdf

Vil du vide mere?

Torben Bjørk Nielsen

Administrerende direktør

M: + 45 6012 9300

[email protected]