08. februar, 2023

Uforudsigelig markedssituation kræver kompetencer og transparent samarbejdsmodel

Vanskelige businesscases for vores kunder kræver tidlig involvering af Hoffmann. Næsten alle typer projekter har i dag udfordringer økonomisk grundet stigende renteudgifter, materialeomkostninger og energipriser. Vejen gennem disse udfordringer er et økonomisk transparent samarbejde mellem kompetente partnere.

Mange af vores kunder knytter derfor et tættere bånd til Hoffmann og indgår i strategiske rammeaftaler, dette gælder f.eks. Bygningsstyrelsen, Gentofte Fjernvarmeforsyning samt på pharma byggerier. På 82% af Hoffmanns omsætning er vi involveret helt fra projektets tilblivelse sammen med kunderne” udtaler adm. direktør Torben Bjørk Nielsen.

”Hoffmann har leveret stabile resultater igennem hele corona forløbet samt den nuværende krig i Ukraine. Indtil 2020 var Hoffmanns omsætning præget af en række store nybygningsprojekter samt en række mindre serviceopgaver. I dag er ordresammensætningen langt bredere sammensat” udtaler adm. direktør Torben Bjørk Nielsen.

Hoffmann har i dag ca. 2,5 gange så mange projekter som før corona epidemien. Denne udvikling har bevirket, at mange af Hoffmanns yngre medarbejdere har måtte tage større ansvar. Årets resultat er beviset på, at vi er lykkes med at videreudvikle de dygtige medarbejdere vi har rekrutteret direkte fra bygningskonstruktørskolerne, DTU og installatørskolerne. Herfra skal lyde en stor tak for indsatsen, og denne tak går også til de erfarne medarbejdere, der har udviklet de yngre medarbejdere igennem årene” udtaler adm. direktør Torben Bjørk Nielsen.

Hoffmanns omsætning var i 2022 ca. 50% privat / 50% offentligt byggeri, før corona var forholdet 80% privat / 20% offentligt byggeri. Dette skyldes dels markedsudviklingen, men også Hoffmanns rammeaftale med Bygningsstyrelsen (7 igangværende projekter) og den mangeårige rammeaftale med Gentofte Fjernvarmeforsyning.

Hoffmann er en bygge-, teknik- og anlægsentreprenør:

Vores omsætning er i dag spredt ud på kontorrenovering, Nordborg Ferieresort, shoppingcentre, pharma, industribyggeri, boligbyggeri, anlægsopgaver og et stigende antal el-service opgaver. Hoffmanns brede kompetencer indenfor byggeri, teknik og anlæg gør os i stand til at være en attraktiv samarbejdspartner for vores kunder.

Markedssituationen:

  • Det er en meget usikker markedssituation, renterne kan gå begge veje, det samme kan inflationen og energipriserne, men ingen er sikre
  • Vi ser lidt faldende materialepriser samt større interesse i at bidrage med prissætning fra vores samarbejdspartnere
  • Indtil nu er Hoffmann gået nogenlunde sikkert igennem det stigende antal konkurser vi oplever i branchen

Arbejdsmiljø:

Det er meget glædeligt, at Hoffmann ikke har haft nogen alvorlige skader i 1.190 dage. For året har der været 1 skade med fravær hos vores egne ansatte.

Sygefravær for året er på 4,1%, hvilket stadig er højere end Hoffmanns normale sygefravær på under 2%.

Samtlige personer som arbejder på Hoffmanns byggepladser, skal have gennemført og bestået kursus til Hoffmanns arbejdsmiljøkørekort, dette gælder også for vores kunder, rådgivere og samarbejdspartnere. 11.000 personer har på nuværende tidspunkt erhvervet Hoffmanns arbejdsmiljøkørekort. I Hoffmann tror vi på, at et ordentligt arbejdsmiljø dels nedbringer arbejdsulykker, men også at det forbedrer produktiviteten udtaler adm. direktør Torben Bjørk Nielsen.

Pressemeddelelse årsresultat 2022

Vil du vide mere?

Torben Bjørk Nielsen

Administrerende direktør

M: + 45 6012 9300

[email protected]