Dagmarhus

Hoffmann har for Ejendomsselskabet Katarina A/S i en FASE 1 proces projektudviklet eksisterende ejendom på H.C. Andersens Boulevard til nyt hotel.

Kunde:

Ejendomsselskabet Katarina A/S

Tidsrum:

2017 - 2018

Sted:

H.C Andersens Boulevard, Kbh V

Omfang:

Projektudvikling af eksisterende ejendom på H.C. Andersens Boulevard til nyt hotel

Kontraktform:

FASE 1 / Totalentreprise

Hoffmann har for Ejendomsselskabet Katarina A/S i en FASE 1 proces projektudviklet eksisterende ejendom på H.C. Andersens Boulevard til nyt hotel.

Bygningen rummer i dag 7.000 m2, der er indrettet til advokatkontor og andet liberalt erhverv. Samarbejdet startede ved udarbejdelse af et grovestimat på skitseprojektmateriale.

FASE 1 processen opstartede med en fælles budgetramme for projektet samt etablering af et fælles projektkontor i den eksisterende ejendom.

Projektet er udviklet i tæt samarbejde imellem projektteamet samt den endelige slutbruger af hotellet i forhold til de aftalte kriterier på kvalitet, tid og økonomi.

Undervejs i FASE 1 procesforløbet har den samlede projektgruppe løbende udført risikovurdering af projektet.

Dette er sket ved, at der i fællesskab er analyseret for mulige risici, der kan elimineres eller undgås ved særlig fokusering i projekteringen.

Det har endvidere været nødvendigt at have en tæt dialog med myndighederne grundet ændring af anvendelse af ejendommen fra kontorforhold til hotel.

Projektet er overgået fra FASE 1 til en totalentreprise, hvor hele projektteamet fortsætter samarbejdet frem til en endelig aflevering til slutbrugeren.

Den fysiske opstart på udførelsen af projektet forventes at være primo april 2017 med en aflevering oktober 2018.

Altid en udfordring af arbejde på Københavns mest befærdede gade/område – H.C. Andersens Boulevard.

Vil du vide mere?

Erik Rem Hendriksen

Regionsdirektør i Hoffmann Byg Øst

M: + 45 6012 9185

[email protected]