Dronning Ingrids Hjem, Valby

Dronning Ingrids Hjem er en del af et boligområde nord for Sjælør Station. Den nye bebyggelse er disponeret arkitektonisk og funktionelt, som en samlet bygningslænge, der respekterer eksisterende byggefelter.

Kunde:

Boligforeningen AAB

Tidsrum:

2009-2012

Sted:

Carl Jacobsens Vej 6A, 2500 Valby

Omfang:

Plejeboliger med tilhørende fælles- og servicefaciliteter 105.000.000 kr.

Kontraktform:

Hovedentreprise

136 plejeboliger med tilhørende fælles- og servicefaciliteter

Dronning Ingrids Hjem er en del af et boligområde nord for Sjælør Station. Den nye bebyggelse er disponeret arkitektonisk og funktionelt, som en samlet bygningslænge, der respekterer eksisterende byggefelter.

Bygningen er indrettet efter ønsket om en enkel, fleksibel og overskuelig struktur – fra hovedadgangsrummet midt i blokken, er der på alle etager forbindelse til de enkelte boenheder med et langt visuelt sammenhængende fællesrum i hele bygningens længde – alle service- og bifunktioner er placeret i eller i tilknytning til fællesrummet.

Store og spændende udfordringer

Byggeriet udføres samtidig med de gamle plejeboliger er i drift. Det betyder fokus på støjgener og adgangsforhold – dertil er udenoms arealerne begrænsede, hvorfor logistikken også er en stor udfordring, der skal løses.

Hoffmann Teknik står for udførelsen af hele teknikpakken

Hoffmann Teknik varetager koordinering mellem bygningsarbejder og de tekniske installationer, udførelsen af projektledelsen, samt udførelse entrepriseledelse af egenproduktion på el-entreprisen, IBI og svagstrømsinstallationer.

Regionen varetager bl.a. arbejder indenfor følgende områder

  • Stærk og svagstrømsinstallationer
  • Udførelse af IBI installationer (intelligente bygningsinstallationer)
  • Tele og data, herunder etablering af sikringsanlæg, patientkaldeanlæg, ABA-, varsling- og alarmanlæg
  • Byggestrømsinstallationer
  • Projektstyring af VVS- og ventilationsarbejde

Vil du vide mere?

Peter Bonde Rasmussen

Konstitueret regionsdirektør i Hoffmann Next Generation

M: + 45 6012 9250

[email protected]