Metroselskabet, udvidelse af klargøring

For Metroselskabet I/S har Hoffmann fået til opgave at forestå udvidelsen af det eksisterende værksted på Metrovej.

Kunde:

Metroselskabet I/S

Tidsrum:

Byggeriet står færdigt: januar 2024

For Metroselskabet I/S har Hoffmann fået til opgave at forestå udvidelsen af det eksisterende værksted på Metrovej. Kapaciteten skal udvides til i fremtiden at kunne servicere og vedligeholde flere tog. Opgaven består i at udføre 4 liftegruber i beton samt værksteds- og mandskabsfaciliteter.

I forhold til det oprindelige indretning/projektforslag har de involverede parter været sammen om at optimere og sikre en bedre businesscase for kundens projekt.

Byggeteknisk har der været fokus på vandtætning af gruberne med forskellige membraner.

Projektholdet har haft fokus på genanvendelse af byggeaffald. Specifikt har Hoffmann indsamlet al plastaffald til genindvinding af nye produkter.

Vil du vide mere?

Demi Iljazovski

Regionsdirektør i Hoffmann Anlæg

M: + 45 6012 9150

[email protected]