Regionshospitalet Viborg Børneambulatorie

Byggesagen omfatter en udvidelse af Regionshospitalet i Viborg med to etager, i alt ca. 2.400 m2.

Kunde:

Regionshospitalet Viborg

Tidsrum:

2009-2010

Sted:

Heibergs Allé 4, 8800 Viborg

Omfang:

Udvidelse af hospital Kontraktsum 44.400.000 kr.

Kontraktform:

Totalentreprise

Udvidelse af Regionshospitalet Viborg – Børneambulatorie m.m.

Byggesagen omfatter en udvidelse af Regionshospitalet i Viborg med to etager, i alt ca. 2.400 m2. Tilbygningen, der blev udført oven på Blok 2 på sygehuset, rummer Børneambulatorie og en Hjertemedicinsk afdeling. Tilbygningen er sket direkte oven på en eksisterende intensiv opvågnings-afdeling, der var i fuld drift under hele byggeprocessen, hvilket stillede store krav til planlægning og udførelse af specielt nedbrydningsarbejderne og montagen af de bærende konstruktioner. Dette naturligvis uden vandindtrængning og til minimum gene for brugerne af huset.

Støjniveauet blev minimeret til et absolut minimum ved, at der ikke blev udført nogen arbejder med hydrauliske værktøjer eller slagboremaskiner. Desuden blev alle støjende aktiviteter og opgaver i den underliggende etage planlagt i et tæt samarbejde med sygehusledelsen og de ansvarlige syge-plejersker og læger.

En anden stor udfordring ved byggeriet var, at der stort set ikke var nogen udenomsplads. Hoffmann A/S valgte derfor at anlægge skurbyen på taget af nabobygningen. En tårnkran blev placeret i selve atriumgården tillige med et platformstillads i atriets østlige ende, så det var muligt at få materialer ind på etagerne i hele byggeforløbet. Manglen på udenomsplads nødvendiggjorde selvsagt også en stor involvering og tæt dialog med sygehusledelsen og brugerne, således at de logistiske og trafikmæssige forhold til stadighed var acceptabel for alle parter i og omkring sygehuset.

Ud over tilbygningen af de to afdelinger blev der udført en overdækning af det eksisterende atrium samt en facaderenovering af de tilstødende facader. Et rum som i dag er et rigtig rart opholds-/møderum for husets personale, patienter og pårørende.

Vil du vide mere?

Steffen Hansen

Regionsdirektør i Hoffmann Byg Vest

M: + 45 6012 3720

[email protected]