Restaurering af Amaliehaven

Omfattende restaurering af Amaliehaven for at genskabe de væsentlige træk og strukturer som ikke længere er til stede

Kunde:

Slots- og Kulturstyrelsen

Tidsrum:

2022-2023

Sted:

Amaliehaven, København

Kontraktform:

Storentreprise

Bygværkerne lider under utætte gennemføringer, ligesom lamper og springvandsinstallationer er udtjente og ikke længere kan repareres. Trapper og belægninger trænger ligeledes til omlægning.

Beplantninger, bygværker, springvand og tekniske installationer skal renoveres, så funktionalitet og fremtoning gøres tidssvarende.

Vil du vide mere?

Demi Iljazovski

Regionsdirektør i Hoffmann Anlæg

M: + 45 6012 9150

[email protected]