DNU – C-gang og logistikbro, Århus

Byggesagen omfatter udførelsen af en i alt ca. 700 m lang logistiktracé, bestående af en ca. 150 m lang logistikbro og en ca. 550 m lang logistikgang oven på den eksisterende C-gang.

Kunde:

Region Midtjylland

Tidsrum:

2013 - 2014

Sted:

Herredsvej163, 8210 Aarhus V

Omfang:

106.400.000 kr.

Kontraktform:

Hovedentreprise

Region Vest: Fordelingsgang til Det Nye Universitetshospital (DNU)

Byggesagen omfatter udførelsen af en i alt ca. 700 m lang logistiktracé, bestående af en ca. 150 m lang logistikbro og en ca. 550 m lang logistikgang oven på den eksisterende C-gang. Logistikbroen forbinder logistiktracéen med varemodtagelsen og affaldscentralen.

Den nye fordelingsgang/logistikgang er beregnet til transport med truck og vogntog.

Den nye overbygning udføres i stålrammer, hvorpå der etableres et tungt etagedæk bestående af huldæk, cementslidlag og ca. 10 mm polyurethan-gulv.

Facaderne er færdigbehandlede mineraluldspaneler, der udvendigt beklædes med perforerede aluprofiler.

Paptagdækningen udføres på perforerede ståltrapezplader.

6 sengeelevatorer ombygges og forlænges med en etage, og derudover forlænges en personelevator. Desuden udføres der en ny tovbåren vareelevator samt en handicaplift.
Eksisterende trapper forlænges tilsvarende.

Byggeriet foregår, mens sygehuset og den underliggende gang er i fuld drift, hvorfor nedbrydningsarbejdet foregår under en flytbar teltoverdækning. Det er selvsagt af største vigtighed, at sygehusets travle hverdag kan opretholdes uden gener af nogen art under hele byggeperioden, hvilket stiller store krav til planlægningen og koordineringen blandt alle parter, herunder sygehusets medarbejdere og serviceteknikere.

I forbindelse med opførelse af nybygningen, er det naturligvis et krav, at der ikke må støjes eller støves på de underliggende etager, ligesom vandindtrængen skal undgås.

Vil du vide mere?

Steffen Hansen

Regionsdirektør i Hoffmann Byg Vest

M: + 45 6012 3720

[email protected]