Frederiksberg Centret etape 1

Aftalen omfatter totalrådgivning herunder den overordnede projekteringsledelse, myndighedsprojekt, tilpasning af projekt, rådgivning og bistand vedrørende entreprenørarbejder og prissætning og optimering i forbindelse med udvikling af projektet – ‘Udvidelse af Frederiksberg Centret’, matr.nr. 238, Falkoner Alle 21, 2000 Frederiksberg.

Kunde:

Frederiksberg Centret I/S v/DANICA Ejendomme as og Lægernes Pensionskasse

Tidsrum:

2011

Sted:

Fakoner Allé 21 2000 Frederiksberg

Omfang:

Totalrådgivning Kontraktsum 8.000.000 kr.

Totalrådgivning

Aftalen omfatter totalrådgivning herunder den overordnede projekteringsledelse, myndighedsprojekt, tilpasning af projekt, rådgivning og bistand vedrørende entreprenørarbejder og prissætning og optimering i forbindelse med udvikling af projektet – ‘Udvidelse af Frederiksberg Centret’, matr.nr. 238, Falkoner Alle 21, 2000 Frederiksberg.

Nærværende Fase 1 aftale skal udmærkes i indgåelse af totalentreprisekontrakt primo maj 2011 på ca. 300 millioner.

Aftalen omfatter udvikling af i alt ca. 29.671 m2 butiksarealer, fællesarealer, lager, kontor, teknik mv. inklusiv overdækket parkering til ca. 436 biler ved tilbygning af ekstra etager på eksisterende butikscenter.

Vil du vide mere?

Erik Rem Hendriksen

Regionsdirektør i Hoffmann Byg Øst

M: + 45 6012 9185

[email protected]