Kagshusene

Region Øst Renovering har for Postfunktionærenes Andel-Boligforening udført renovering og modernisering af den almene boligafdeling PAB afd. 4 / Kagshusene i forbindelse med gennemførelse af 2. etape af en helhedsplan.

Kunde:

PAB afd. 4

Tidsrum:

2011 - 2013

Sted:

Åfløjen 1-7, 17-19, og 21-31; Banefløjen 2-10, 3-13 og 12-16; Voldfløjen 2-10, 5-9 og 12-22, 2700 Brønshøj

Omfang:

Renovering og modernisering Kontraktsum 123.900.000 kr.

Kontraktform:

Hovedentreprise

Renovering og modernisering af almen boligafdeling i Brønshøj

Region Øst Renovering har for Postfunktionærenes Andel-Boligforening udført renovering og modernisering af den almene boligafdeling PAB afd. 4 / Kagshusene i forbindelse med gennemførelse af 2. etape af en helhedsplan.

Opgaven blev vundet på 70 % pris og 30 % bløde parameter.

Bebyggelsen er opført i 1950´erne og bestod oprindeligt af 9 boligblokke med et samlet areal på i alt 20.000 m2 fordelt på 254 lejligheder.

Helhedsplanen omfattede lejlighedsforbedringer, udskiftning og fornyelse af bygningsdele og installationer, påbygning af tagboliger samt påbygning af karnaptårne og etablering af elevatorer i 2 blokke, derudover blev udearealerne forbedret med bl.a. tørregårde og carporte.

Etape 2 omfattede 5 boligblokke med tilhørende udearealer og udgjorde 9.618 m2 fordelt på 120 lejligheder.

Efter ombygningen og moderniseringen er boligarealet ændret for blokkene til 13.334 m2 fordelt på det nye antal lejligheder. Heraf udgør 3.205 m2 nye tagboliger (33 stk.) og de 367 m2 nye karnaptårne.

Kagshusene

Vil du vide mere?

Peter Bonde Rasmussen

Konstitueret regionsdirektør i Hoffmann Next Generation

M: + 45 6012 9250

[email protected]