Kolding Sundhedscenter

Kolding Sundhedscenter er et nyt sundhedscenter, der ligger direkte ud til parkeringspladsen med stor synlighed fra Kolding Sygehus.

Kunde:

Kolding Kommune

Tidsrum:

2013 - 2014

Sted:

Skovvangen 2, 6000 Kolding

Omfang:

47.500.000 kr.

Kontraktform:

Totalentreprise

Region Vest: Sundhedscenter etape 1

Kolding Sundhedscenter er et nyt sundhedscenter, der ligger direkte ud til parkeringspladsen med stor synlighed fra Kolding Sygehus. Det store glas­parti danner ramme om det centrale torv og udtrykker en klar indbydelse til både besøgende og personale. Bygningen er placeret nord/syd og dermed langs med fredskoven, så de fleste rum får udsigt til naturen. Bygningen har begrønnede tagterrasser, der inviterer til udeaktiviteter oppe på etagerne og trækker det grønne lys ind i bygningen i dualisme med skoven.

Med udgangspunkt i den helende arkitektur er projektet skaleret og indrettet åbent, lyst og med en venlighed i indretning og materialitet, der skaber over­blik, ro og tryghed.

Det rumlige hierarki er meget overskueligt og der er særlig fokus på de brugerrelaterede områder.
Torvet er et rumligt forløb, der både samler og formidler overgangene til centerets forskellige afdelinger. Rummet udvides med balkoner og skaber således overblik fra stueplan og op igennem alle etager og lyset får mulighed for at komme dybt ind i bygningen. Det centrale torvs placering og udbredelse i bygningen giver små gangafstande på alle etager og der opnås stor nærhed for alle aktiviteter.

Opgaven blev vundet i totalentreprisekonkurrence som det projekt af 5 mulige, som bedst levede op til bygherrens og brugernes forventninger indenfor en angivet budgetramme.
Bygningen lever op til lavenergiklasse 2015 og udføres samtidig i gedigne og velkendte materialer, som eksempelvis murede facader, med lave vedlige­hold­elsesomkostninger.

Vil du vide mere?

Steffen Hansen

Regionsdirektør i Hoffmann Byg Vest

M: + 45 6012 3720

[email protected]