Opførelse af nyt hospitalsapotek og -vaskeri på AUH

Hoffmann A/S opfører nyt fællesregionalt Hospitalsapotek og -vaskeri på i alt ca. 16.900 m2 ved Aarhus Universitetshospital.

Kunde:

Region Midtjylland v/projektafdeling AUH

Tidsrum:

2021-2022

Sted:

Skejby

Omfang:

16.900 kvm

Kontraktform:

Totalentreprise

Byggeriet består af et hospitalsapotek på 4 etager (8.200 m2) og et hospitalsvaskeri på 3 etager (8.700 m2), og opgaven opføres som ét samlet byggeprojekt i totalentreprise.

I forbindelse med den samlede udflytning af kommunehospitalet på Nørrebrogade i Aarhus, skal det nuværende hospitalsapotek og -vaskeri flyttes til nye rammer i Skejby. De to byggerier placeres i forlængelse af det eksisterende centralkøkken på Skejby Sygehus.

Hospitalsapoteket er en selvstændig enhed under Region Midtjylland og varetager lægemiddelforsyningen til hele Region Midtjylland, herunder indkøb, produktion og distribution af lægemidler til regionens hospitaler og øvrige lægemiddelforbrugende enheder.

Hospitalsvaskeriet varetager i dag intern vask og distribution af hospitalsrelaterede tekstiler i Region Midtjylland, og er Danmarks største hospitalsvaskeri. Vaskeriet servicerer samtlige sygehuse i den østlige del af Region Midtjylland.

Vil du vide mere?

Steffen Hansen

Regionsdirektør i Hoffmann Byg Vest

M: + 45 6012 3720

[email protected]