Regionshospitalet Viborg – Patologisk

De store investeringer i udvidelse af specialsygehusene midt i de større byer giver store udfordringer som følge af trange pladsforhold.

Kunde:

Region Midtjylland

Tidsrum:

2010-2011

Sted:

Pakhusvej 1, 8800 Viborg

Omfang:

Tilbygning ovenpå Viborg Sygehus 28.000.000 kr.

Kontraktform:

Totalentreprise

Udfordrende tilbygning ovenpå Viborg Sygehus

De store investeringer i udvidelse af specialsygehusene midt i de større byer giver store udfordringer som følge af trange pladsforhold. Ny patologisk afdeling på Viborg Sygehus er således ingen undtagelse, idet denne blev opført som 2 nye etager oven på den eksisterende tekniske afdeling.

For at få plads til de mange nye installationer blev der opført en stor, tilbagetrukket tekniketage på taget af den nye udvidelse. For at opfylde de kommende brugeres ønsker, blev der etableret kælderdepotrum under eksisterende parkeringsplads. Energirammen på etagerne er maximalt optimeret ift. passiv energi, herunder bl.a. isolering, vinduer og tæthed. Supplerende solcelleanlæg på taget bevirker, at bygningen er fremtidssikret til langt efter år 2020.

Det har selvsagt stillet store krav til planlægningen og ikke mindst involveringen af medarbejderne på sygehuset, når man i så udstrakt grad har grebet ind i deres hverdag. Ikke alene byggede man oven på en afdeling i fuld drift, men man greb også kraftigt ind i eksisterende bygning ved etablering af nye bærende konstruktioner ned gennem eksisterende konstruktioner. Dette selvfølgelig uden vandindtrængning og til minimum gene for brugerne af huset. Med daglige begravelser på stedet var det heller ikke uden betydning, hvordan byggepladsens aktiviteter blev planlagt og koordineret med hensyn til logistik, støj og stor respekt for brugerne.

Den patologiske afdeling indeholder i udstrakt grad laboratorier med højt udstyrs- og teknikniveau. Således blev der etableret separat og lukket afløbssystem fra stinkskabe til afløbstanke, legionella behandlingsanlæg, behandlet vand samt en energimæssigt optimal løsning med et CTS- styret og sammenkørende komfort- og procesventilationsanlæg. Kølebafler, korrekt placeret, forsynes via centralt placeret køleanlæg for et endeligt og behageligt indeklima.

Via Hoffmanns involverende processer er opgaven lykkedes til sygehusets og brugernes udstrakte tilfredshed.

Vil du vide mere?

Steffen Hansen

Regionsdirektør i Hoffmann Byg Vest

M: + 45 6012 3720

[email protected]