Renovering af laboratoriefaciliteter for GEUS

Renovering og modernisering af laboratoriefaciliteter for De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Kunde:

Bygningsstyrelsen

Tidsrum:

Januar 2024 - oktober 2025

Sted:

Øster Voldgade 10, 1350 København

Omfang:

1500 kvm

Kontraktform:

Totalentreprise

Kontrakten er endnu en aftale der er faldet på plads ifm. den strategiske rammeaftale Hoffmann A/S har med Bygningsstyrelsen.

Projektet omhandler en renovering og modernisering, der har til hensigt at effektivisere og løfte laboratoriefaciliteter til en teknologisk standard, der vil forhøje arbejdsvilkårene. Projektet har opstart i januar 2024, og kommer til at strække sig over 1,5 år.

Succeskriterier for projektet er fokuseret omkring den afstemning der er foretaget mellem brugerne og den tilhørende økonomi, hvor det er lykkedes at finde en model der kunne løse opgaven. Det har været et fokus at begrænse større ombygninger og unødvendig kassering af eks. funktionsdygtigt inventar. Dette har haft den effekt, at der kunne findes flere midler til at fremme arbejdsmiljøet ved forbedringer såsom udskiftning af væsentlige laboratorie genstande i form af stinkskabe, LAF bænke, kemikalieskabe samt udskiftning af belysning der fremmer arbejdspladsbelysning.

Den enkelte forsker har typisk en unik arbejdsgang, der er nødvendig for at kunne løse sine opgaver. Derfor har der været et stort arbejde i at imødekomme brugernes ønsker alle de steder, hvor det har været muligt. Samtidig er der lagt vægt på at laboratorie forsøg kan fortsætte under udførelse, for at genere og begrænse de aktive forskere og forsøg mindst muligt.

Vil du vide mere?

Peter Bonde Rasmussen

Konstitueret regionsdirektør i Hoffmann Next Generation

M: + 45 6012 9250

[email protected]