Skolebyggeri på Frederiksbjerg i Århus

Hoffmann A/S står for byggeriet af Midtby Skole i Århus, fremtidens skole hvor bl.a. energioptimering, bæredygtighed, skolereform, fritidsbrug og grønne arealer for nabolaget er tænkt ind.

Kunde:

Århus Kommune

Tidsrum:

2013 - 2016

Sted:

Området mellem Sct. Annagade Skole, Skt.Anna Gade 38 og Kroghsgades Skole, Kroghsgade 3, 8000 Århus

Omfang:

Hoffmann A/S står for byggeriet af Midtby Skole i Århus

Kontraktform:

Totalentreprise

Involvering fra lokalplan til ibrugtagning af skolen

Hoffmann A/S står for byggeriet af Midtby Skole i Århus, fremtidens skole hvor bl.a. energioptimering, bæredygtighed, skolereform, fritidsbrug og grønne arealer for nabolaget er tænkt ind.

Hoffmann A/S har med stålfast hånd gennem hele byggeprocessen styret et vigtigt og ambitiøst skolebyggeri i hjertet af Aarhus.

Skolen er afleveret til tiden og til bygherrens store tilfredshed. Aarhus Kommune har taget en skole i brug, som skaber stor værdi til hele midtbyen. Skolen har ikke kun en utraditionel opbygning af klynger, hvor eleverne bliver opfordret til at veksle mellem formidling, fordybelse og projekt, men har også stor fokus på udenoms arealer, som er fuldt tilgængelige udenfor skoletid og dermed giver plads til interaktion for det omkringliggende kvarter.

Der har i hele forløbet har været god dialog mellem de mange brugere og mange intentioner har været på banen. Skolen står i dag som et bevis på, hvordan en totalentreprenør via et vellykket og godt samarbejde skaber fuld værdi for bygherren.

Skolen er nomineret til årets skolebyggeri 2016.

Mekka for leg og læring

Bedømmelsesudvalget anser vinderprojektet for et fremragende bud på frem­tidens skole, et projekt der åbner sig mod omgivelserne og skaber sammenhæng i området, og hvor fremtidige generationer af børn vil få få glæde af at gå i dagtilbud, skole og fritidstilbud. Byggeriet er et attrak­tivt omdrejningspunkt for hele bydelen. Bæredygtige og pædagogiske principper sættes højt og skaber en god overgang mellem det grønne rum og byrummet.

Synlighed og dynamik

Overalt på skolen er der stor synlighed og dynamik, hvor børnene kan følge med i hinandens liv. ”Skolen på terrasserne” giver uendelig muligheder for bevægelse, hvor børnene vokser op gennem skolens fire etager. Mod Ingerslevs Boulevard er skolen bydelens forsamlingshus med café, teater, idræt mv. og mod Skt. Annagade og Skolemarken er de små placeret på stue­plan. Op gennem skolen bliver eleverne større, for til sidst at ‘flyve fra reden’ ud over boulevarden og Ingerslevs Plads.

Læs mere om Frederiksbjerg Skole som årets skolebyggeri 2016

Læs mere her

Vil du vide mere?

Steffen Hansen

Regionsdirektør i Hoffmann Byg Vest

M: + 45 6012 3720

[email protected]